Bedeutende Persönlichkeiten

 

Dr. Hanns Becher
Roman Belz
Emil Burger
Karl-Heinz Eisert
August Fuchs

 

Hans becher

Fabrikant

* 05.02.1908
† 30.01.1977

 

 

Roman Belz

Pfarrer

* 04.12.1943
† 07.09.2001

 

 

Emil Burger

Bürgermeister a. D. und Ehrenbürger

* 06.05.1918
† 17.05.1987

 

Karl-Heinz Eisert

Schriftsetzer und Verleger

* 15.06.1912
† 10.12.2000

 

 

August Fuchs

Stuckateur-Obermeister und Ehrenbürger

* 13.11.1920
† 11.01.2007

Karl Ulreich
Dr. med. Herbert Labusch
Alfons Stegmaier
Maria Stegmaier
Hans Weiss

Karl UlreichRealschul-Lehrer a. D.

* 25.05.1939

 

Dr. med. Herbert LabuschArzt für Allgemeinmedizin

* 28.07.1920
† 12.06.1991

Alfons Stegmaier

Geistlicher Rat/Pfarrer

* 29.05.1920
† 28.07.1999

Maria Stegmaier

Heimat-Mundartdichterin

* 09.07.1918
† 30.07.1990

 

Hans Weiss

Bürgermeister a. D. und Ehrenbürger

* 18.12.1948
* 31.01.2012